AKTUALNOŚCI

Srebra Kaliskie XIX wieku
WYDAWNICTWA

Srebra Kaliskie XIX wieku

opublikowano:

Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

W styczniu 2018 r. ukazał się drukiem katalog dziewiętnastowiecznych sreber kaliskich z kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej pt. „Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”. Ukazał się katalog "Srebra kaliskie XIX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej". Jest to pełne opracowanie unikalnej kolekcji sreber wytwarzanych w Kaliszu w XIX w., a zwłaszcza w drugiej ćwierci tego stulecia. Zbiór ów stanowi najcenniejszą i wiodącą kolekcję w dziale sztuki kaliskiego muzeum. Szczegółowy przegląd zabytków poprzedzają eseje przedstawiające dzieje muzealnej kolekcji i prezentujące dziewiętnastowieczny Kalisz jako ośrodek złotnictwa, meblarstwa i innych dziedzin rzemiosła artystycznego. W dalszej części opracowania omówiony został asortyment wyrobów kaliskich złotników oraz metody i techniki pracy stosowane w dziewiętnastowiecznym warsztacie złotniczym. Tę część opracowania kończy charakterystyka cech stylistycznych kaliskich sreber z XIX w. oraz analiza występujących na nich znaków złotniczych. Obszerne noty katalogowe zaopatrzone są w liczne fotografie ukazujące piękno detalu skatalogowanych obiektów i szczegóły niedostępne podczas ich prezentacji w muzealnej gablocie.

INNE AKTUALNOŚCI