Cukiernica

Cukiernica skrzynkowa, o lekko zaokrąglonych i wypukłych dłuższych bokach, wsparta na czterech nóżkach w formie lwich łap. Ścianki zwieńczone wypukłym pasem fryzu z ornamentem ciągłym z uproszczonych zgeometryzowanych palmet, które umieszczono na poziomo żłobkowanym tle. Na frontowej ściance, po obydwu stronach dziurki od klucza, nałożone dwie wypukłe rozetki stanowiące główki śrub, które przytrzymują skrzynkę umieszczonego wewnątrz zamka. Wieko uchylane, zamocowane na zawiasie szarnierowym, lekko wypukłe, o fasetowanych i nieco wklęsłych krawędziach, pośrodku dekorowane dość plastycznie opracowaną plakietką z motywem wspartego na konsoli, niskiego, szerokiego kosza wypełnionego kwiatami i liśćmi. Pod plakietą grawerowane inicjały „M.K.”, stylizowane na gotycką majuskułę. Na spodzie cukiernicy grawerowane kursywą inicjały „A.H.”, wtórnie częściowo zatarte zygzakowato rytymi liniami, które przypominają wężyk probierczy. Poniżej niestarannie wyryte inicjały „F.S.”. Zachowany oryginalny kluczyk.
Autor:
Suck Johann Friedrich
Rok od:
1834
Rok do:
1854
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
14 (szerokość) 7,7 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/567
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
akcesoria stołowe
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Słowa kluczowe:
Kalisz, złotnictwo, Suck Johann Friedrich, cukiernica