Gwóźdź żelazny z łebkiem półkolistym

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2145
Typ obiektu:
gwóźdź
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, przedmiot żelazny, kultura przeworska