Kafel miskowy

Kafel miskowy, nieszkliwiony, o czworobocznym otworze. Miejsce zmiany kształtu z cylindrycznego w czworoboczny zaznaczone uskokiem w odległości około 1/3 od dna. Odkryty podczas wykopalisk w 2016 r. na dziedzińcu dawnego klasztoru Bożogrobców w Gnieźnie
Rok od:
1500
Rok do:
1550
Miejsce powstania/znalezienia:
Gniezno
Rozmiar:
15,8 (szerokość) 15,6 (wysokość) 10 (długość)
Numer inwentarzowy:
MPPPG/AW/142
Typ obiektu:
kafel miskowy
Właściciel:
MPPPG
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Gniezno, kafel, klasztor Bożogrobców w Gnieźnie, kafel miskowy