La invito, pertanto, illustre Professore [...]

Rok od:
1900
Rok do:
1999
Typ obiektu:
koreskpondencja
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kulisiewicz Tadeusz, list