Młodzieżowe gry i zabawy w czasach mojej młodości w Kaliszu w latach 1905-1913

Autor:
Kowalski Edward
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Numer inwentarzowy:
MOZK/E/A/3452
Dział muzeum:
Dział etnografii
Typ obiektu:
maszynopis
Materiał:
papier
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kulisiewicz Tadeusz, dziecko, Nowy Rynek, zabawa, ulica Nadwodna, Koło Miłośników Folkloru Miasta Kalisza, ulica Chopina, ulica Ciasna, młodzież, Kowalski Edward, rzemieślnik, osiedle Piskorzewie w Kaliszu, gra