Pieczęć cechu szewskiego w Bralinie

Tłok okrągły, w polu dwa buty, między nimi skrzyżowane szable, powyżej korona, na otoku inskrypcja "Schuhmacher Innung Bralin bei Wartenberg"
Rok:
1918
Rozmiar:
3,7 (szerokość) 7,5 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MRK/2475
Typ obiektu:
pieczęć
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
cech, szewstwo, pieczęć, Bralin