Pieczęć cechu szewskiego w Kępnie

Tłok okrągły, w polu wpisany but i data 1780, powyżej korona, na otoku inskrypcja "SCHU MACHER CHEH KEMPEN"
Rok:
1780
Rozmiar:
3 (szerokość)
Numer inwentarzowy:
MRK/2480
Typ obiektu:
pieczęć
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
cech, szewstwo, Kępno, pieczęć