Płaskokulisty kamień do gry

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2396
Typ obiektu:
przedmiot kamienny
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, kultura przeworska, przedmiot kamienny