Pokwitowanie odbioru rysunku "Jaracz"

Rok:
1962
Numer inwentarzowy:
MOZK/AK/C/164
Typ obiektu:
dokument
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kulisiewicz Tadeusz, wystawa