Przęślik

Pochodzenie Pawłowo
Numer inwentarzowy:
1986:13/3
Typ obiektu:
narzędzie tkackie
Właściciel:
MPPPG
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
przęślik, narzędzie tkackie, Pawłowo