Przęślik

Pochodzenie Wola Wapowska
Numer inwentarzowy:
1355
Typ obiektu:
narzędzie tkackie
Właściciel:
MPPPG
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
przęślik, narzędzie tkackie, Wola Wapowska