Przęślik gliniany dwustożkowaty

Szadek, gmina Blizanów
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/3877
Typ obiektu:
narzędzie
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
narzędzie tkackie, okres przedrzymski