Przęślik gliniany dwustożkowaty z otworem

Stobno, gmina Godziesze
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/4109
Typ obiektu:
narzędzie
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
narzędzie tkackie, Okres rzymski, kultura przeworska