Przęślik gliniany dwustożkowaty, zdeformowany (przepalony)

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/4211
Typ obiektu:
narzędzie
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
narzędzie tkackie, Okres rzymski, kultura przeworska