Stopione fragmenty brązu

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2178
Typ obiektu:
przedmioty brązowe
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, przedmiot brązowy, kultura przeworska