Założenia organizacyjne Ogólnopolskiej Wystawy Twórczości Plastycznej

Rok od:
1900
Rok do:
1999
Numer inwentarzowy:
MOZK/AK/DŻS/407/2
Typ obiektu:
druk ulotny
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Kulisiewicz Tadeusz, wystawa