Żelazny nóż z trzpieniem

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2191
Typ obiektu:
narzędzie żelazne
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
narzędzie, Okres rzymski, kultura przeworska