Sfragistyka

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego