Tadeusz Kulisiewicz

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej