AKTUALNOŚCI

Wystawa "Barbarzyńskie Tsunami" w Kaliszu
WYSTAWY

Wystawa "Barbarzyńskie Tsunami" w Kaliszu

opublikowano:

Wystawa "Barbarzyńskie Tsunami" w Kaliszu

Wystawa „Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek w dorzeczu Odry i Wisły” opowiada o wydarzeniach z dziejów Europy, które wstrząsnęły cywilizacją późnego antyku między schyłkiem IV a początkiem VI stulecia, czyli w okresie wielkiej wędrówki ludów. Były to czasy intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które wtargnęły na obszar Imperium Romanum, rozciągający się w znacznej części Europy i Afryki Północnej, zadając ostateczny cios istnieniu Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Wybór najistotniejszych zabytków z dorzecza Odry i Wisły, wzbogacony o kilka znalezisk z obszarów nadczarnomorskich i z terenu Francji, jest prezentowany na wspólnej wystawie przygotowanej ze zbiorów kilkunastu polskich muzeów. Są to głównie przedmioty pochodzące ze skarbów i grobów zawierających wyposażenie elitarne. Pozwalają one pokazać obecność na ziemiach Polski różnych społeczności oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów na tle wydarzeń mających miejsce przed tym okresem (III-IV wiek) i następujących po nim (VI-VII wiek). Wystawa łączy muzealia z nowoczesnym przedstawieniem informacji o epoce i zabytkach, a także o wynikach badań przyrodniczych wspomagających rekonstrukcję historii osadnictwa. Można było ją oglądać w jedenastu muzeach: Muzeum Narodowym w Szczecinie, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Muzeum w Lęborku, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum Zamojskim w Zamościu, Muzeum Regionalnym im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Muzeum Archeologicznym w Krakowie oraz Muzeum Miejskim Wrocławia. Kaliska wystawa kończy wielką podróż zabytków i jest to ostatnia możliwość obejrzenia najbardziej spektakularnych znalezisk archeologicznych z obszaru Polski. Wystawa czynna będzie w Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza od 7 lutego do 15 marca 2020 r.

INNE AKTUALNOŚCI