Kolekcja prac Wilhelma Ballarina (1894-1978)

Muzeum Okręgowe w Lesznie