Lichtarz

Lichtarz wsparty na kwadratowej plincie i kolistej lekko wysklepionej stopie o płaszczu dzielonym uskokiem i przechodzącym łagodnym wklęsłym profilem w niewysoką tuleję. Trzon o formie wielobocznej tralki, wybrzuszonej w górnej partii, górą i dołem ujętej parą silnie przewężonych pierścieni. Powyżej kapturek ukształtowany z dwóch warstw wrzecionowatych liści; wierzchnie liście o silnie zaznaczonym pierzastym unerwieniu. Wazonowata tuleja na świece wydzielona pierścieniem, z wyjmowaną profitką o profilowanych wywiniętych brzegach, zdobionych ornamentem ciągłym ze zgeometryzowanych liści, który został powtórzony dwukrotnie na obwodzie stopy. Pas ornamentu geometrycznego, również wybijanego puncynami o odpowiednich zakończeniach, zdobi tuleję na świece w dwóch trzecich jej wysokości. W jednym z naroży plinty grawerowane kursywą inicjały „P. P.”.
Autor:
Schaube Karol Leopold Fryderyk
Rok od:
1827
Rok do:
1841
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
9,1 (szerokość) 17,7 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/1196
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
świecznik
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Technika:
kucie
Słowa kluczowe:
Kalisz, złotnictwo, Schaube Karol Leopold Fryderyk, lichtarz