Lichtarz

Lichtarz wsparty na kwadratowej plincie i kolistej lekko wysklepionej stopie o płaszczu przechodzącym łagodnym wklęsłym profilem w niewysoką tuleję, powyżej której umieszczono pierścień. Trzon o formie jednolalkowej tralki zwieńczony puklowanym kapturkiem. Wazonowata szeroka u podstawy tuleja na świece wydzielona pierścieniem, zaopatrzona w profitkę o profilowanych wywiniętych brzegach. Brzeg stopy, trzon w dwóch trzecich wysokości i przewężenie tulei obwiedzione prostym ornamentem geometrycznym, który występuje w dwóch wariantach i został wybity puncynami o odpowiednich głowicach. W jednym z naroży plinty grawerowane kursywą inicjały „T. B.”.
Autor:
Suck Johann Friedrich
Rok od:
1834
Rok do:
1854
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
8,4 (szerokość) 18 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/1054
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
świecznik
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Technika:
kucie
Słowa kluczowe:
Kalisz, złotnictwo, Suck Johann Friedrich, lichtarz