Lichtarz

Lichtarz wsparty na niskiej kwadratowej plincie i wyodrębnionej uskokiem kolistej stopie, która przechodzi wklęsłym profilem w smukłą tuleję oddzieloną od trzonu za pomocą pierścienia. Trzon w formie jednolalkowej silnie wybrzuszonej tralki zwieńczonej puklowanym kapturkiem i pierścieniem, na którym została osadzona wazonowata wybrzuszona w dolnej partii tuleja na świece zaopatrzona w wyjmowaną profitkę o szerokim wywiniętym brzegu zdobionym ornamentem sznurowym. Tuleja na świece urozmaicona jest pasem ornamentu geometrycznego i drobnym perełkowaniem, powtórzonym również na krawędziach dolnego pierścienia. Pasy ornamentu geometrycznego o zróżnicowanych wzorach, wybijane puncynami o odpowiednich głowicach, obiegają też brzeg stopy i górną strefę trzonu. W jednym z naroży plinty grawerowane kursywą inicjały „I. R.”.
Autor:
Suck Johann Friedrich
Rok od:
1834
Rok do:
1854
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
8,7 (szerokość) 22 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/561
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
świecznik
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Technika:
kucie
Słowa kluczowe:
Kalisz, złotnictwo, Suck Johann Friedrich, lichtarz