Tabakiera

Tabakierka w formie płaskiego pudełka o zaokrąglonych narożach. Nakrywa umocowana na zawiasie szarnierowym, zaopatrzona w przedniej części w delikatnie wyprofilowany uchwyt, dekorowana wykonanym w technice niella wyobrażeniem pałacu Komisji Województwa Kaliskiego. Okolony wysokim żelaznym ogrodzeniem, dwuskrzydłowy, trzykondygnacyjny gmach o klasycystycznej artykulacji w wielkim porządku poprzedzony jest na pierwszym planie ludzkim sztafażem o charakterze rodzajowym; po lewej stronie widać stojącego en face mężczyznę ze skaczącym pieskiem, po prawej zaś – pochyloną nad dzieckiem parę i dwóch przechodniów. Na belkowaniu gmachu inskrypcje: „INSTAVRAT”, „MDCCCXXIV”, „ALEXANDRO”. Nad dwuspadowym dachem korpusu pałacu góruje stromy zwieńczony sygnaturką i krzyżem dach kościoła pojezuickiego (wówczas ewangelickiego). Pod ujmującą całość prostokątną ramką o zaokrąglonych narożach widnieje napis kursywą identyfikujący gmach – „No 1. Vue de la Commission Palatinale. 14. P”. Analogiczna inskrypcja – „Vue du Corps de Garde. Kalisch”, poprzedzona sygnaturą autorską „Schaube” – umieszczona została na rewersie tabakiery, pod wyobrażeniem nieistniejącego już budynku odwachu, który stał na kaliskim placu rynkowym od 1815 r. do ok. 1888 r. W obramieniu ukazany został rozłożysty parterowy budynek, ozdobiony panopliami, poprzedzony kolumnowym portykiem, otoczony parkanem, czterema smukłymi topolami i stojącą po lewej stronie budką wartowniczą z widoczną obok postacią wyprostowanego żołnierza. Graficznym pierwowzorem dekoracji tabakiery, uwieczniającej dwa kaliskie klasycystyczne gmachy użyteczności publicznej, wzniesione lub przebudowane według projektów budowniczego wojewódzkiego Franciszka Reinsteina, jest litografia Wilhelma Ehrentrauta wydana w Kaliszu w 1835 r. przez Antoniego Fiettę.
Autor:
Schaube Karol Leopold Fryderyk
Rok od:
1835
Rok do:
1838
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
8,5 (szerokość) 5,5 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/1178
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
akcesoria do palenia
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Technika:
walcowanie
Słowa kluczowe:
Kalisz, Schaube Karol Leopold Fryderyk, złotnictwo, tabakiera