Dwustożkowaty przęślik gliniany

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2181
Typ obiektu:
narzędzie tkackie
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
narzędzie tkackie, Okres rzymski, kultura przeworska