O projekcie

Portal edukacyjny muzeawielkopolski.pl jest wynikiem połączenia sił dwóch wielkopolskich instytucji kultury – Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Celem głównym zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej oraz aplikacji mobilnej.

W wyniku projektu powstało uniwersalne narzędzie – platforma internetowa z systemem CMS, która udostępniona jest nieodpłatnie wszystkim wielkopolskim muzeom, tak aby w kolejnych latach mogły dodawać własne treści i tym samym upowszechniać wiedzę o dziedzictwie materialnym Wielkopolski.

Projekt realizowany był w dwóch etapach. Pierwszy, w okresie od 10.10.2016 r. do 31.12.2016 r. pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem platformy internetowej” obejmował digitalizację 2D (skanowanie i fotografowanie) oraz 3D ośmiu kolekcji muzealnych:

Skarby doliny Prosny - kolekcja zabytków archeologicznych pochodzących z badań wykopaliskowych na terenie Kalisza, w tym z grodu na Zawodziu. Na kolekcję składają się przedmioty metalowe, głównie brązowe – zapinki, naszyjniki i inne ozdoby, unikalne monety jak brakteaty Mieszka III Starego oraz ceramika.

Ikonografia Kalisza - kolekcja licząca 2000 pozycji, w tym: pocztówki, zdjęcia, litografie, drzeworyty ukazujące architekturę i przestrzeń miejską Kalisza i kaliskich przedmieść od XVIII do poł. XX w.

Archiwum Tadeusza Kulisiewicza - kolekcja zawierająca rysunki, szkice i przedwojenne drzeworyty z „Teki Szlembarskiej” oraz powojenne prace z cykli takich jak: „Szlembark”, „Pejzaże górskie”, „Matka”, „Kobieta”, „Chiny”, „Indie”, „Meksyk”, „Brazylia”, „Wspomnienia kubańskie”, „Laguna wenecka”, „Stwory morskie”, „Moja historia sztuki”, „Godzina śródziemnomorska”, „Stalowe ptaki”, „Profile” i „Krajobrazy spalone” a także prywatne archiwum artysty zawierające dokumenty, korespondencję, fotografie i szkicowniki.

Kaliskie środowisko artystyczne - kolekcja zawierająca prace kaliskich artystów jak: Michał Dobriak, Wacława Kurek, Mieczysław Kościelniak, Jan Tarasin, Andrzej Niekrasz oraz Czesława Woś.

Ikonografia dawnego Gniezna - kolekcja zdjęć i pocztówek prezentująca życie Gniezna i jego mieszkańców od połowy XIX wieku.

Piastów dzieje malowane - kolekcja obrazów i litografii pochodzących z XIX i z początków XX wieku, prezentujących artystyczną wizję legendarnych i historycznych wydarzeń dotyczącą początków Państwa Polskiego.

Kolekcja kafli renesansowych i gotyckich - największa w Polsce i jedna z największych w Europie kolekcja kafli piecowych zawierająca 350 muzealiów. Składają się na nią znaleziska pochodzące z badań archeologicznych z terenów Gniezna i okolic.

Kolekcja zabytków archeologicznych z Gniezna - kolekcja licząca 600 muzealiów archeologicznych pochodzących z wykopalisk z terenów całej Wielkopolski, zarówno wytworów rodzimych, jak i importów. Obrazuje cały przekrój kultury materialnej w okresie wczesnego średniowiecza.

Wykonanie etapu pierwszego możliwe było dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Kultura cyfrowa MKiDN (umowa nr 10962/16/FPK/DMP) w wysokości 303 019,94 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 53 481,30 zł.

Drugi etap projektu pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” realizowany był w terminie od 01.08.2017 r. do 29.12.2017 r. i obejmował utworzenie portalu edukacyjnego muzeawielkopolski.pl oraz aplikacji mobilnej. Etap zrealizowano dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu Kultura cyfrowa MKiDN (umowa nr 10308/17/FPK/DMP) w wysokości 230 000,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 53 000,00 zł.

Autorzy projektu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji, w szczególności firmie SMARTTECH 3D, która wykonała skany 3D pięćdziesięciu muzealiów.

Smarttech 3D