fragment drutu żelaznego

pochodzenie Brzezie
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/691
Typ obiektu:
przedmiot żelazny
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, przedmiot żelazny, kultura przeworska