Grot oszczepu

Miejsce powstania/znalezienia:
Brzezie
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/2134
Typ obiektu:
uzbrojenie
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, kultura przeworska, uzbrojenie