Kółko żelazne

Brzezie, gmina Pleszew
Numer inwentarzowy:
MOZK/A/1897
Typ obiektu:
Przedmiot z żelaza
Właściciel:
MOZK
Prawa:
domena publiczna
Słowa kluczowe:
Okres rzymski, przedmiot żelazny, kultura przeworska