Lichtarzyk

Lichtarzyk wsparty na niskiej kwadratowej plincie i kolistej wypukłej stopie przechodzącej wklęsłym profilem w wydzielony uskokiem niski trzon, który składa się z pary pierścieni i umieszczonego między nimi niewielkiego, spłaszczonego, owoidalnego nodusu. Silnie profilowana wazonowata tuleja na świece zakończona profitką o wywiniętych brzegach dekorowanych uproszczonym ornamentem sznurowym. Podobny ornament zdobi nodus; brzeg stopy i przewężenie tulei obwiedzione dwoma różnymi wariantami ornamentu geometrycznego wybitego puncynami o odpowiednich głowicach. W jednym z naroży plinty grawerowany kursywą monogram wiązany utworzony z liter „E” i „J”. Na cokoliku plinty ozdobnie ryte inicjały „A.W.”.
Autor:
Suck Johann Friedrich
Rok od:
1834
Rok do:
1854
Miejsce powstania/znalezienia:
Kalisz
Rozmiar:
7,4 (szerokość) 10 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MOZK/S/1001
Dział muzeum:
Dział sztuki
Typ obiektu:
świecznik
Materiał:
srebro
Właściciel:
MOZK
Prawa:
CC
Technika:
kucie
Słowa kluczowe:
Kalisz, złotnictwo, Suck Johann Friedrich, lichtarz