Przęślik

Przęślik gliniany, dwustożkowaty, głądzony, barwa brunatno-szara
Rozmiar:
3,4 (szerokość) 1,8 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MRK-A/27
Dział muzeum:
Dział archeologii
Typ obiektu:
wyrób gliniany
Materiał:
glina
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Chronologia:
V okres epoki brązu/wczesna epoka żelaza
Słowa kluczowe:
przęślik, Kultura łużycka, epoka brązu, epoka żelaza