Przęślik

Przęślik gliniany, dwustożkowaty, zdobiony trzema dookólnymi liniami, barwa brunatna
Rozmiar:
2,8 (szerokość) 1,5 (wysokość)
Numer inwentarzowy:
MRK-A/25
Dział muzeum:
Dział archeologii
Typ obiektu:
wyrób gliniany
Materiał:
glina
Właściciel:
MZK
Prawa:
domena publiczna
Chronologia:
wczesne średniowiecze
Słowa kluczowe:
przęślik, średniowiecze