Pamiętnik Genowefy Górczyńskiej "Moi, ja i moje miasto", cz. 6